Vũ Hương Mai ( Hải Phòng ) Livestream tối 25.7.2020