ÚI xồi của hàng sgbb này chất lượng quá cơ – Anh em húp không?