Hồng Nhung – Kèo thơm má, bóp eo không chịch choạc