Ngọc Thảo – Theo em là chân ái, hàng nóng bỏng tay