Phùng Dương – Mặt xinh, dáng nuột, điểm 10 tuyệt đối