Kinh nghiệm Sugar Baby

Kinh nghiệm Sugar Baby là nơi chia sẻ cách tiếp cận, làm quen và chốt kèo với các em. Các Sugar Daddy dù là mới hay cũ cũng nên đọc qua một lần các bài viết của chúng tôi. Khi đó anh em có thể nắm được quá trình để chăm được một em Bae một cách tốt nhất. Kinh nghiệm này cũng giúp anh em biết cách thẩm định giá của một em, nhận biết là sugar babe thật hay phò trá hình. Nói chung rất quan trọng !!!