Em SGBB đáng thương, bị thằng bố đường hành hạ nát hết hàng

Em sugar baby đáng thương, bị thằng bố đường hành hạ thế này thì còn gì là hàng họ.